top of page

Mijn Aanpak

In de psychologie zijn er verschillende benaderingswijzen. De cliëntgerichte methode (client centered) is er daar één van.

Wat houdt dat in?

Het unieke aan mensen is dat ze allemaal een eigen en dus verschillende kijk hebben op wat zij 'de werkelijkheid' noemen. Zij ervaren die werkelijkheid ook als dusdanig. Hoe vreemd die voor anderen ook mag lijken.

Voor een psycholoog is het essentieel om het empathische vermogen te hebben dat je toelaat om je voldoende in te leven in de 'werkelijkheid' van een ander om diens gedachtenlijnen te kunnen volgen. Want pas dan kun je met een cliënt op zijn/haar eigen niveau communiceren. Vertrouwen en respect zijn daarbij noodzakelijk.

De kunst is dus om de cliënt te begeleiden in zijn/haar eigen gedachtenwereld in een zoektocht naar eigenkritiek en een wil om zichzelf in vraag te stellen.

Ik ben er van overtuigd dat de cliëntgerichte methode daar het meest bij aansluit.

bottom of page